Benieuwd naar ons beleid? Klik hier.

Bestuur 

  • Peter Yspeert (voorzitter) partner/advocaat HS26 advocatuur
  • Riksta Zwart (secretaris) directeur/bestuurder Waterbedrijf Groningen N.V. 
  • Bas Krajenbrink (penningmeester) directeur/bestuurder bij woningcorporatie De Delthe

NB links zijn naar LinkedIn profielen.

Contact: info@museumdeoudewolden.nl 

Stichting Museum de Oude Wolden kent een onbezoldigd bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de stichting. Het bestuur werkt diens rol uit als een kader stellend en controlerend bestuur en functioneert op afstand van de organisatie, volgens een bestuur plus directie model. Het bestuur komt meer dan vier keer per jaar bijeen. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur en voert deze binnen de grenzen van een kleinere organisatie uit.

Organisatie

kernteam het MOW

  • Obby Veenstra (directeur), programmering, beleid en financien
  • Hesther Bakker, communicatie/pr, educatie en events
  • Anja Grijze, vrijwilligerscoordinatie, events, hospitality, faciliteiten en administratie

Contact: info@museumdeoudewolden.nl

Stages

Het MOW is een gecertificeerde werkervaringsplaats en biedt ruimte aan stagiairs van zowel het MBO, HBO als universitaire opleidingen. 

Vrijwilligers

Het MOW is alleen mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van zo'n twintig personen, die alles verzorgen van baliebezettting, collectieregistratie, PR, opbouwwerkzaamheden en zo voort. Ook meewerken? Kijk hier!

Zakelijke info

IBAN NL58 RABO 0306 6571 39

KVK 41014253

BTW NL 805224282B01

Stichting Streekmuseum de Oude Wolden is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, met belastingvoordelen bij schenkingen, legaten en dergelijke. 

Onze omgang met privacy vind je hier.