Denkend aan Groningen, zie ik … | 6 oktober tot en met 19 januari 2019

Denkend aan Groningen, zie ik ... is de eerste aflevering van een expositiereeks over het Groningse platteland. Het gaat hier om een hoofdexpositie over zes ruimtes van het museum. Hierbij is ruimte voor (afhankelijk van de grootte) tussen de 50 en 100 werken.  Lees de tekst over de hele reeks

Inhoudelijke kaders expositie

Het thema Denkend aan Groningen, zie ik … is natuurlijk heel breed. Het museum geeft de voorkeur aan werk dat een eigen invalshoek meebrengt, eerder dan een rechtstreekse weergave te zijn van bijvoorbeeld het natuurschoon of een cultuurhistorische gebeurtenis.

Het moge duidelijk zijn dat de expositie zich expliciet richt op het platteland, het Ommeland zoals je wilt. De Stad en andere grotere plaatsen zijn natuurlijk prachtig, maar vallen buiten het bereik van deze expositie.

Verder denkt het museum bij Groningen niet alleen aan het landschap of de geschiedenis maar ook aan het leven op het platteland, de mensen, de Groningers zelf, of het nu gaat om oer-Groningers of nieuwkomers.

Zoals in de algemene tekst geschetst, richt de tentoonstelling zich op het ‘buitengewoon mooie’ van het Groningse platteland. De tentoonstelling blijft weg bij de meer negatieve kanten van de regio, niet dat die niet vaak ontzettend ingrijpend kunnen zijn.

Meedoen?

Suggesties voor te tentoonstellen werk kun je indienen tot 1 september 2019. Mail hiervoor naar het MOW.

Hou hierbij rekening met de volgende zaken:

 • Foto (schets) werk dan wel beschrijving nog te maken werk of werken (je kunt meerdere suggesties doen).
 • Technische gegevens (grootte, materiaal, benodigde ruimte, hangend/staan etc).
 • Link website graag toevoegen.
 • Contactgegevens graag bijvoegen (adres en telefoonnummer).
 • Zet kort uiteen waarom je het werk vindt passen bij het expothema en maak de zin ‘Denkend aan Groningen, zie ik’ af in maximaal 100 woorden.

Selectie

Het MOW maakt zo snel mogelijk na de deadline de selectie bekend en neemt dan rechtstreeks contact op over praktische afspraken. De selectiecommissie baseert zich bij haar selectie op allerhande overwegingen waaronder de identiteit van het MOW, kwaliteit maar ook de samenspraak van de verschillende werken in de tentoonstelling. Zo kan een goed werk toch buiten de selectie vallen omdat het minder goed in de tentoonstelling past.

Wat biedt het MOW

 • Heldere, lichte en ruimtelijke expositieruimtes.
 • Een verzorgde opstelling en inrichting.
 • Publiciteitscampagne speciaal voor de tentoonstelling, inclusief poster en (ruimte in) folder, alsmede social media.
 • Mogelijk (kwestie van haalbaarheid in relatie tot het aanbod) een publicatie in de vorm van een expowijzer.

Algemene voorwaarden

 • Tentoonstellen staat open voor professionele kunstenaars (we weten dat er veel amateurs zijn die prachtig werk maken, maar daarvoor is deze expo niet bedoeld).
 • Bij voorkeur werk je in de provincie Groningen maar als je anderszins in je werk een affiniteit kan tonen met het Groningse platteland, kun je gewoon meedoen.   
 • Het MOW houdt zich het recht voor te allen tijde werken uit te sluiten van deelname, zonder opgave van reden.

Bij selectie: 

 • Geëxposeerd werk kun je te koop aanbieden. Het MOW rekent 20 procent commissie. Hetzelfde geldt voor aanbod in de museumwinkel.
 • Werk in de tentoonstelling is van inname tot uitgifte verzekerd.
 • Werk graag gereed voor expositie aanleveren (indien nodig voorzien van een deugdelijke hangconstructie, naam werk en kunstenaar graag achterop). Het museum beschikt over voldoende sokkels en andere materialen.
 • Beeldmateriaal kan het museum gebruiken ter promotie van de tentoonstelling en verslaglegging rondom het MOW.

Kennismaken met het MOW?

Ken je als kunstenaar het MOW nog niet? Meld je dan even via de mail met een verwijzing naar wie je bent en je website als professioneel kunstenaar en je kunt vrij van entree het museum bezoeken. Graag wel even een weekje van te voren contact opnemen, dan kunnen wij onze baliemedewerkers tijdig informeren.